IT Teenused

IT-hooldusteenus; IT-teenused-Serman

Teie ettevõtte kõikide IT murede lahendamine. Meie IT hooldusteenus sisaldab endas kõiki alamteenuseid Teie ettevõtte arvuti ja serveripargi töökorras hoidmiseks.

IT juhtimine, projektide juhtimine, hetkeolukorra analüüs ning riskianalüüs. Arengukavade koostamine. Aitame leida partnerid erinevate lahenduste ellu viimiseks.

IT-konsultatsioon-serman; IT-konsultatsioon-Server-management-OÜ
IT-administration-Server-Management-OÜ

Korrapärane IT dokumentatsioon ja süsteemikirjelduste loomine. IT varade üle arvepidamine ja muudatuste registri pidamine.

Paigaldame ja seadistame erinevad riistvara osad tagamaks töökindla, kaasaegse ja kiire IT taristu. Kasutame oma töös ainult tunnustatud ja kõrgekvaliteetset riistvara.

IT-infrastructure-Serman;
IT lahendused

IT lahendused

Erinevate IT projektide juurutamine, planeerimine ja ellu viimine. Pilvelahenduste kasutusele võtmine ning haldus. Tarkvaralahendused töö kiiremaks ja mugavamaks tegemiseks.

Loe rohkem

Digitaalne töökoht

Aitame leida digitaalsed lahendused erinevate tööülesannete hõlpsamaks täitmiseks. Loome vajaliku infrastruktuuri, juhendid ja tagame kasutajatoe.

Digitaalne töökoht
IT-cloud-solutions; Cloud-solutions-Serman

Ettevõtete IT teenuste pilve kolimine ja pilvelahenduste juurutamine. VPS serverid, Microsoft 365, Microsoft Azure, Google Workspace.