IT-hooldusteenus

IT-hooldusteenus aitab Teie ettevõttel lahti saada IT-ga seonduvatest muredest, mis takistavad ettevõtte efektiivset toimimist. Olgu selleks töötaja hiire välja vahetamine või suuremahuline serverite projekt, mis vajab kõrget spetsialistide tähelepanu – Meie oleme alati valmis reageerima!

 

IT hooldus ei tähenda ainult arvutite, printerite ja serverite hooldamist. Võtame enda kanda vastutuse dokumentatsiooni, monitooringu, juhtimise ja jätkusuutlikkuse eest.

Home

IT-hooldusteenus; IT-teenused-Serman

HOOLDUS/HALDUSTEENUS TAGAB TEIE ETTEVÕTTE IT SÜSTEEMIDE:

  • töökindluse;
  • turvalisuse;
  • efektiivsuse;
  • järjepidevuse;
  • ajakohasuse;
  • pädevuse.

 

Teenuse kvaliteedi eest vastutavad oma ala spetsialistid, kelle ülesandeks on hoida Teie arvutipark ja serverid turvalise ja stabiilsena. Ettevõtja jaoks tähendab IT-hooldusteenus vaid üht – meie tagame süsteemi muretu toimivuse ning ettevõtja saab ligipääsu aastate pikkuste kogemustega IT-spetsilistide meeskonnale.

IT-HOOLDUSTEENUS KOOSNEB JÄRGNEVATEST KOMPONENTIDEST: 
Infosüsteemide monitooring ikoon

Infosüsteemide monitooring

24/7 ülevaade seadmete tööseisukorrast

it-hooldusteenus

IT ANALÜÜTIKA/KAARDISTAMINE

Hetkeolukorra kaardistamine ja sellest lähtuvalt jätkusuutlikkuse analüüsimine

Riist- ja tarkvara haldus ikoon

RIIST- JA TARKVARA HALDUS

Ajakohane ja litsenseeritud tarkvara, ning riistvara

it-hooldusteenus

IT JUHTIMINE

Kuidas edendada Teie äri läbi paremate IT lahenduste

Tarkvaralahenduste valik ettevõttes

KONSULTATSIOON

IT otsuste tegemisel partneriks olemine, erinevate lisaanalüüside läbi viimine

it-hooldusteenus

VARUNDUSE KORRALDAMINE

Andmete säilitamise korraldamine

it-hooldusteenus

ESINDAMINE (OUTSOURCING)

Teie esindamine kolmandate osapooltega suhtlemisel

it-hooldusteenus

ARVUTIABI JA KAUGHALDUS

Riistvara rikete lahendamine kohapeal või kontoris. Kaugabi pakkumine tarkvara probleemide lahedamiseks

it-hooldusteenus

PROFIMÜÜK

Õigete IKT seadmete valik ja müük Teie ettevõttele

KES ON MEIE KLIENDID?
Meie IT hooldusteenuse kliendibaas on pidevas kasvamises. Igapäevases hoolduses on nii väikseid kui ka keskmises suuruses ettevõtteid. Suurettevõtetele oleme partneriks kindlate teenuste käitlemisel.

Olete teenusest huvitatud või tekkis lisaküsimusi? Vajutage kõrvalolevale nupule ->