IT-konsultatsioon-serman; IT-konsultatsioon-Server-management-OÜ

IT-konsultatsioonid

Tänasel digiajastul on ettevõttete vahelises konkurentsis püsimiseks äärmiselt oluline kasutada usaldusväärsed IT-süsteeme. Siin tulevadki mängu IT-konsultatsioonid. Meie teadmised ja oskused võivad aidata Teid oma ettevõtte tehnoloogiliste varade maksimaalselt efektiivse kasutamiseni ja seejuures tagada IT-infrastruktuuri tõhususe, tulemuslikkuse ja turvalisuse.

 

Oleme Teile väärt abimeheks alates süteemide strateegilisest planeerimisest kuni meetmete rakendamise ja halduseni.

 IT hooldus

MEIE KONSULTATSIOONIDE TEENUSTEPAGAS SISALDAB ENDAS:

  • Riskianalüüside koostamine;
  • Turvaraamistike rakendamine (Cyber Essentials, ISKE); 
  • Turvalisuse testimine;
  • Valge häkkeri rünnakud; 
  • Tarkvaralahenduste valimine; 
  • Töötajate produktiivsuse analüüs läbi IT lahenduste; 
  • Muud konsultatsioonid. 

 

Meie IT-konsulatsioonide eksperdid omavad ligi 10 aastast valdkonnapõhist kogemust. Ühtlasi on meie meeskond pühendunud järjepidevale õppimisele ning teadmiste-oskuste täiendamisele, et tehnoloogia arenguga kaasas käia. Pakume IT- konsultatsiooniteenuseid, mis on kohandatud vastavalt klientide ainulaadsetele vajadustele ning kasutame uusimaid tehnoloogiaid soovitud tulemuste saavutamiseks. Usalda meid, et saaksime pakkuda ekpernõu ja tuge, mis aitavad Sinu äri edendada.  

IT-KONSULTATSIOON KOOSNEB JÄRGNEVATEST KOMPONENTIDEST: 

IT riskide kaardistamine

RISKIANALÜÜSIDE KOOSTAMINE

Kasutame tipptasemel andmeanalüütika meetodeid, et tuvastada, hinnata ja vähendada võimalikke riske Teie IT süsteemides.

IT turvaraamistike kaardistamine ja rakendamine

TURVARAAMISTIKE RAKENDAMINE

Anname ekspertnõu ja praktilisi juhiseid IT turvapoliitikate, protsesside ja standardite rakendamiseks, et tagada Teie IT süsteemide ja andmete turvalisus.

IT tuvalisuse testimine

TURVALISUSE TESTIMINE

Küberturvalisuse testimine on üks IT-konsultatsiooniteenustest, mis hõlmab organisatsiooni süsteemide, võrkude ja rakenduste hindamist võimalike turvalisusriskide tuvastamiseks ning soovituste esitamist üldise küber turvalisuse seisundi parandamiseks.

Valge mütsi häkkerirünnakud

Valge häkkeri rünnakud

Valge mütsi häkkerirünnakud hõlmavad eetilisi ja lubatud katseid tuvastada ettevõtte süsteemides ja võrkudes olevaid haavatavusi ja vigu simuleeritud rünnakute kaudu. Eesmärk on tugevdada IT-süsteemide turvameetmeid ja leevendada võimalikke küberohtusid.

Tarkvaralahenduste valik ettevõttes

TÖÖTAJATE PRODUKTIIVSUSE ANALÜÜS LÄBI IT LAHENDUSTE

Tarkvaralahenduse valik hõlmab organisatsioonide nõustamist sobivate tarkvaralahenduste hindamisel ja valimisel vastavalt nende konkreetsetele nõuetele, eelarvele ja ärieesmärkidele, et optimeerida nende tehnoloogiaplatvormi ja saavutada soovitud tulemused tõhusalt.

Organisatsiooni tööjõu produktiivsuse hindamine läbi IT-lahenduste

Töötajate produktiivsuse analüüs läbi IT-lahenduste

Töötaja produktiivsuse analüüs läbi IT-lahenduste hõlmab tehnoloogia kasutamist organisatsiooni tööjõu produktiivsuse hindamiseks ja optimeerimiseks, analüüsides nende IT-kasutust, tuvastades paranduskohad IT-lahenduste kasutamisel ning andes soovitusi parenduste kohta, et tõsta töötaja produktiivsust ja efektiivsust.

KES ON MEIE KLIENDID?
IT-konsultatsioone on tellinud meilt nii eraettevõtted kui avalik sektor (k.a. õppeasutused). Kuna turvaliste ja tõhusate IT-süsteemide aktuaalsus aina kasvab, kasvab ka meie IT-konsultastiooni kliendibaas üha kiiremini. 

Olete teenusest huvitatud või tekkis lisaküsimusi? Vajutage kõrvalolevale nupule ->